اس ام اس تیکه دار و مفهومی - سری 1

اس ام اس تیکه دار و مفهومی - سری 1

عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
دوست داشتن دلهای بزرگ لیاقت میخواهد ، چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

هرچند بی حد تو رو میخواستم اما باز تو در حد من نبودی !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
یکی “بهتر از من” پیدا کرد درحالیکه به “صدتا بهتر از اون” گفتم : “یکی دارم” !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
فکر کردم عاشقم شدی
بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد …

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

تا آخر عمر درگیرم خواهی بود
انکار نکن ؛ مقایسه تو را از پای در می آورد !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ !!!
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

تو دروغگو نیستی ، من حواسم پرت است
گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه!

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه 2حالت بیشتر نداره :
یا میخوان جات باشن نمیتونن
یا میخوان بات باشن نمیتونن !
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

رفیق ، پیراهنم را بزن بالا
کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست !
اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ؟؟!!
“تو مواظب باش”
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیذارم
راست گفت ، چون من عشقش نبودم …

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

یه سری هم هستن ، نه تنها آدم با اونا “ما” نمیشه ، بلکه از “من” بودنم میفته !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم
گاه اشتباهش را ، گاه خودش را !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

سیاه لشکری بودم در عشق تو و فک می کردم بازیگر نقش اولم ؛ افسوس …

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

میگفت پات وایمیستم ؛ حرفم حرفه ، ولی رفت
راست می گفت حرفش فقط حرف بود …

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

کاش به جای دلم ، دستم را میشکستی که نمک نداشت !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص داد !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

ﻫﻤﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

سرت گرم است ، مزاحمت نمى شوم
اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

اونی که واسه تو ادعا میکنه واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

یادت باشه موندنی با لگدم می مونه و رفتنی با التماسم نمی مونه !
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
ﺁﺭﻩ ، ﻣﻦ ﺳﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ توی ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﻦ نیستن!
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________

نه عزیز من ، آنهایی که عاشقت شده اند اعصابم را خرد نمی کنند ، اعتماد به نفسم را بالا می برند !
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
برای بعضی آدما باید مثل قسمت سرد بالش باشی !
سرد که باشی دوسِت دارن …
____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ، ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت
صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …
این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !

____________اس ام اس های تیکه دار و مفهومی____________
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !

تهیه و گردآوری : گروه اس ام اس پرداد / منبع : اس ام اس خور

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه