تاریخ انتشار : پنج شنبه, 21 مرداد 1395 11:53. در ششمین روز بازی‌های المپیک نمایندگان ایران در سه رشته، تیراندازی، والیبال و جودو به مصاف حریفان می روند. به گزارش ایسنا، در ششمین روز از رقابت های المپیک، کاروان ایران در سه رشته به مصاف حریفان خود خواهند رفت. تیراندازی. مه‌لقا جام‌بزرگ و نجمه خدمتی در تقنگ سه وضعیت زنان از ساعت 16:30 رقابت خود را در دور مقدماتی آغاز خواهند کرد. والیبال. بلند قامتان والیبال از ساعت 17 به مصاف کوبا می روند. جودو. همچنین در دور مقدماتی رقابت های وزن 100- کیلوگرم ...

برنامه روز ششم ورزشکاران ایران در المپیک

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 21 مرداد 1395 11:53


اخبارالمپیک 2016,خبرهای المپیک 2016,روز ششم المپیک

در ششمین روز بازی‌های المپیک نمایندگان ایران در سه رشته، تیراندازی، والیبال و جودو به مصاف حریفان می روند.

به گزارش ایسنا، در ششمین روز از رقابت های المپیک، کاروان ایران  در سه رشته به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

تیراندازی
مه‌لقا جام‌بزرگ و نجمه خدمتی در تقنگ سه وضعیت زنان از ساعت 16:30 رقابت خود را در دور مقدماتی آغاز خواهند کرد.

والیبال
بلند قامتان والیبال از ساعت 17 به مصاف کوبا می روند.

جودو
همچنین در دور مقدماتی رقابت های وزن 100- کیلوگرم جودو،  جواد محجوب نماینده ایران به روی تاتامی می‌رود. دور مقدماتی رقابت های جودو از ساعت 17:30 آغاز می شود.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه