تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر

تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر

تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب بین المللی امیر کلایه” یکی دیگر از تالابهای منحصر به فرد در گیلان است که با وسعتی معادل هزار و ۲۳۰ هکتار در ناحیه شمالی لاهیجان واقع شده و در محل زمستان گذرانی هزاران قطعه پرنده مهاجر از جمله قو، پلیکان و سایر مرغابی سانان است، از دیگر زیبایی های طبیعی تالاب می توان به نیلوفر آبی سفید اشاره کرد که جلوه خاصی به آن بخشیده است.

تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویر


تالاب امیر کلایه،امیر کلایه،گیلان ،عکس تالاب،مکانهای گردشگری ایران


تالاب زیبای بین المللی امیر کلایه گیلان ، تصاویرنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه