تپه ی 7000 ساله ازبکی (عکس)

در شرق روستای ازبکی در شهرستان نظرآباد استان البرز، تپه‌ای با ۷۰۰۰ سال قدمت وجود دارد. ازبکی محوطه باستانی گسترده‌ای است، شامل یک تپه بلند مرکزی به ارتفاع ۲۶ متر و شش تپه کوتاه‌تر است. طی کاوش‌های صورت گرفته قدیمی‌ترین خشت‌های دست‌ساز بشری در جیران‌تپه کشف شده‌اند. این محوطه تا حدود ۴۰۰۰ سال پیش سکونتگاه قوم مادها بود‌. اما به دلیل بی‌توجهی در طول سال‌های گذشته، زمین‌های کشاورزی جای تپه‌ها را اشغال کرده‌اند.


تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

تپه ی 7000 ساله ازبکی

تپه ی 7000 ساله ازبکی,استان البرز,قوم مادها,گردشگری ایران

منبع : ایسنا
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه