بوردیو یکی از بزرگ‌ترین متفکران جامعه‌شناسی معاصر است. به دلیل یچیدگی عبارات جامعه‌شناختی و واژگان خاصی که استفاده می‌کند، کمتر از او نقل می‌شود. تیزهوشی بوردیو و انتخاب‌هایی که در مطالعه‌ی رفتار و کنش‌های آدمیان دارد، منحصر به‌فرد است. پی‌یر بوردیو. علیرضا شایان‌مهر. ناشر:‌نشر اختران. تعداد صفحات: ۹۴ صفحه. قیمت: ۷۰۰۰ تومان. چگونگی ترجمه‌های صورت گرفته، بر استفاده از آثار بوردیو و تدریس نظریه‌های جامعه‌شناسی او در دانشگاه‌ها اثر داشته است. اغلب متن‌های ترجمه شده از او تکه‌تکه و بیش از آنک ...


کتاب پیر بوردیو

بوردیو یکی از بزرگ‌ترین متفکران جامعه‌شناسی معاصر است. به دلیل یچیدگی عبارات جامعه‌شناختی و واژگان خاصی که استفاده می‌کند، کمتر از او نقل می‌شود. تیزهوشی بوردیو و انتخاب‌هایی که در مطالعه‌ی رفتار و کنش‌های آدمیان دارد، منحصر به‌فرد است.
 

پی‌یر بوردیو

علیرضا شایان‌مهر

ناشر:‌نشر اختران

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه

قیمت: ۷۰۰۰ تومان
 

چگونگی ترجمه‌های صورت گرفته، بر استفاده از آثار بوردیو و تدریس نظریه‌های جامعه‌شناسی او در دانشگاه‌ها اثر داشته است. اغلب متن‌های ترجمه شده از او تکه‌تکه و بیش از آنکه معرف او باشد از بوردیو فیلسوفی ناشناس ساخته است.
 

پرهیز از حساسیت‌ها، وسواس‌ها  در ترجمه، قلاب‌های پی درپی، پرانتز، کروشه و ...  که متن را از هم گسیخته می‌کند، دوری جستن از زیاده‌نویسی، در حد امکان ساده کردن مفاهیم دشوار، پراختن به اساس دستگاه فکری دانشمند، از ویژگی‌های این کتاب است.
 

علیرضا شایان‌مهر پس از کار دشوار و طولانی بر بیست جلد دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی اکنون در حال تالیف نظریه‌های مدرن علوم اجتماعی است. بوردیو اولین کتاب از این مجموعه است. کوشش او بر آن بوده است که بیرون از نقد نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی ابتدا آنها را توضیح دهد. فهم و معرفی دستگاه‌های فکری این اندیشمندان گام نخست است. شایان‌مهر می گوید: «شاید با فهم بن‌مایه‌های اندیشه‌ی مدرن اجتماعی بتوان بر کالبد کالایی و تفکر پریشان و مضطرب انسان تنهای معاصر رنگ زندگی زد.»
 

این کتاب پس از پرداختن به زندگی‌نامه و آثار پی‌یر بوردیو، در دو فصل مجزا با عناوین «آرای پی‌یر بوردیو» و «بررسی و نقد آرای پی‌یر بوردیو» به بررسی آرای این فیلسوف می‌پردازد. فصل اول این کتاب شامل مباحثی از قبیل «دانش جامعه‌شناسی»، «اقتصاد، سیاست»، «ساختار»، «دولت، قانون»، «مبانی شناخت جامعه»، «روشنفکر» و ... می‌شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه