نودمین شماره کتاب هفته خبر با گفت و گوی محوری سعید برآبادی با پوران فرخزاد منتشر شد. زندگی ، شعر، خانواده و دنیای یک مادر عنوان فرعی گفت‌گوی کتاب هفته خبر با فرخزاد است، با عنوان اصلی" در دلم یک فانوس روشن است". در این شماره از کتاب هفته خبر گفت‌وگوهایی می‌خوانیم از حسین قسامی، رضا گوران و کارگردان شهیر مکزیکی، گونزالز ایناریتو که امسال با کارگردانی فیلم "بازگشته" رسانه‌ای شد. در این نشریه همچنین آثاری می‌خوانیم از شاپور جورکش، امین فقیری، شهرام اقبال زاده، ضیاءالدین خالقی، زری نعیمی، محمد ر ...


خبرهای نشر,کتاب هفته خبر

نودمین شماره کتاب هفته خبر با گفت و گوی محوری سعید برآبادی با پوران فرخزاد منتشر شد.

زندگی ، شعر، خانواده و دنیای یک مادر عنوان فرعی گفت‌گوی کتاب هفته خبر با فرخزاد است، با عنوان اصلی" در دلم یک فانوس روشن است".
 

در این شماره از کتاب هفته خبر گفت‌وگوهایی می‌خوانیم از حسین قسامی، رضا گوران و کارگردان شهیر مکزیکی، گونزالز ایناریتو که امسال با کارگردانی فیلم "بازگشته" رسانه‌ای شد.
 

در این نشریه همچنین آثاری می‌خوانیم از شاپور جورکش، امین فقیری، شهرام اقبال زاده، ضیاءالدین خالقی، زری نعیمی، محمد رضا رستمی و احمد اکبرپور. همچنین رضا آشفته، ناییریکا امینی، امین تارخ، سحر سلطانی، امیر صدری، مسعود عرفانیان، رضا فرخی، جواد مجابی، کیومرث مرادی، محمد رضا مزروقی و هادی میرزانژاد موحد از دیگر نویسندگان مطالب این شماره از کتاب هفته خبر هستند.
 

این مجله به سردبیری محمد ولی زاده و با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حسین واحدی پور منتشر می‌شود. قیمت کتاب هفته خبر 5 هزار تومان است و این شماره آن در سومین روز ماه جاری منتشر شده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه