نوشته‌هایی با برچسب "تست هوش تفاوت ها"

تست هوش جدید : تفاوت در تصورها را پیدا کنید تست هوش جدید : تفاوت در تصورها را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های دو عکس را پیدا کنید. پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر. بازی تفاوت ها و شباهت ها. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. ◊◊◊. جواب تست :. بازی اختلاف تصویر. تفاوت ها را بیابید.

تست هوش تصویری – پیدا کردن تفاوت ها در عکس تست هوش تصویری – پیدا کردن تفاوت ها در عکس

تست هوش : دو عکس متفاوت از یک عکاس در حال عکس گرفتن از زرافه را مشاهده می کنید. با دقت به عکس نگاه کنید و حدس بزنید چند تفاوت وجود دارد. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. 6 تفاوت وجود دارد.

تست هوش پیدا کردن تفاوت های تصاویر تست هوش پیدا کردن تفاوت های تصاویر

تست هوش پیدا کردن تفاوت در دو عکس زیر. بازی اختلاف تصویر. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. جواب تست:. تفاوت ها را بیابید. بازی تفاوت ها و شباهت ها.

تست هوش پیدا کردن تفاوت ها در دو تصویر تست هوش پیدا کردن تفاوت ها در دو تصویر

سعی کنید اختلاف های درون دو عکس را پیدا کنید. بازی اختلاف تصویر. تفاوت ها را پیدا کن. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. جواب تست هوش تفاوت ها:. بازی پیدا کردن تفاوت ها. معمای تفاوت ها.

 تست هوش جالب: تفاوت ها را بیابید! تست هوش جالب: تفاوت ها را بیابید!

یک عکاس ماهر در آفریقا مشغول شکار لحظه ها می باشد!. دو عکس از او به دستمان رسیده که با هم تفاوت هایی دارند. آیا می توانید بگویید دقیقا چند تفاوت؟. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. جواب تست:. این تصاویر با هم 6 تفاوت دارند:. تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد / منبع : آی هوش.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه