نوشته‌هایی با برچسب "تست هوش شکل"

تست هوش تصویری شکل در شکل تست هوش تصویری شکل در شکل

معمای تصویری و تست هوش تصویری. چند حالت برای قرار‌دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟. نکته: برای محاسبه همه حالت‌ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. پاسخ معمای و تست هوش شکل در شکل:. برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است. معما و تست هوش تصویری.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه