نوشته‌هایی با برچسب "عکس هوش تصویری"

تست هوش تصویری – پیدا کردن تفاوت ها در عکس تست هوش تصویری – پیدا کردن تفاوت ها در عکس

تست هوش : دو عکس متفاوت از یک عکاس در حال عکس گرفتن از زرافه را مشاهده می کنید. با دقت به عکس نگاه کنید و حدس بزنید چند تفاوت وجود دارد. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. 6 تفاوت وجود دارد.

تست هوش تصویری پیدا کردت نقاط متفاوت در عکس تست هوش تصویری پیدا کردت نقاط متفاوت در عکس

تست هوش جدید تصویری پیدا کردن تفاوت در عکس ها. پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر. ***********. تفاوت ها را بیابید. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. جواب تست هوش:. بازی اختلاف تصویر. ***********. بازی تفاوتها و شباهتها.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه